Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

mateix -a

adj
1 [usat davant el nom] mismo -ma. Aquest home s el mateix que vaig trobar ahir, este hombre es el mismo que me encontr ayer. Tenim els mateixos gustos, tenemos los mismos gustos.
2 [s emftic] propio -pia, mismo -ma [puede posponerse al nombre]. L'autobs para al seu mateix carrer, el autobs para en su misma (o propia) calle.
3 [per exemple] mismo inv, por ejemplo. Hi pot anar qualsevol: tu mateix, puede ir cualquiera: t mismo. Podem fer el sopar a casa mateix, podemos dar la cena en casa mismo.
4 aix mateix [de la mateixa manera] as mismo (o asimismo).
5 aix s si fa no fa el mateix eso viene a ser lo mismo.
6 ara mateix ahora mismo.
7 de la mateixa manera del mismo modo, de la misma manera.
8 dem mateix maana mismo.
9 de (o per) si mateix de s (o en s, o de por s).
10 el mateix lo mismo, otro tanto, igual.
11 el mateix que lo mismo que.
12 en si (o ell) mateix en s mismo.
13 s el mateix (o s la mateixa cosa) es lo mismo.
14 sser alg el mateix dimoni (o el mateix desordre, o la mateixa pacincia, etc) ser uno el mismo (o el mismsimo) demonio (o el mismo desorden, o la mismsima paciencia, etc).
15 per aix mateix por eso (o ello, o lo) mismo.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions