Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cancel·lar

v. tr. [LC] [DR] [BB] Realitzar un assentament en un registre, un instrument públic, etc. que deixi sense efecte (un assentament anterior).
tr. [IN] En inform., abandonar l'execució (d'un programa o d'una instrucció interrompuda).
tr. [BB] Anul·lar (lletres o frases d'un text) tot ratllant-les.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions