Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cercano -na

adj proper -a, pròxim -a, vorà -ana, vorer -a, veí -ïna.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions