Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1173/3Darrera versió: 02.06.2014

Títol

després d'admiració o d'interrogació (majúscules i minúscules) 

coincidència del signe d'admiració o d'interrogació amb el punt 

signe d'admiració o d'interrogació final (tipus de lletra) 

Resposta

Després dels signes d'admiració i d'interrogació no es posa punt, ja que aquests signes al final de la frase tenen valor de punt. Com que marquen l'acabament d'un període, cal escriure la inicial del mot que els segueix amb majúscula. Per exemple:

Tens temps encara? Et voldria fer unes quantes preguntes.

Si el signe d'admiració o d'interrogació correspon al títol d'una obra o a qualsevol altre fragment en cursiva, també s'elimina el punt final. Per exemple:

El disc que m'agrada més és Help!

 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació
Abreviacions