Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

porta

f. [LC] [AQ] [AR] Obertura practicada en un mur o en una paret d'una ciutat, d'un edifici, d'una cambra, etc., des del soler fins a una altura convenient, per on es pot entrar i sortir. El llindar, els brancals d'una porta. La porta d'entrada d'un edifici. Les portes d'una ciutat. L'enemic era a les portes de la ciutat. La porta d'una casa. La seva casa treu porta al carrer Ample. Ell s'està a la tercera porta del carrer. Viu al segon pis primera porta. Una porta secreta. Anar de porta en porta demanant caritat. Captar de porta en porta.
f. [LC] per ext. La porta d'una cova.
[LC] a les portes de loc. prep. Molt prop de. Arribar a les portes de la mort.
[LC] anar per portes Anar del tot malament.
[LC] fer passar la porta a algú Treure'l de casa.
[AQ] porta del perdó En algunes catedrals, porta oberta a una banda lateral on els fidels podien guanyar indulgències en ingressar-hi.
[AQ] porta falsa Porta situada a la part del darrere o lateral d'un edifici, que no és la principal.
[AQ] porta triomfal Porta aïllada monumental, de caràcter commemoratiu, en forma d'arc de triomf.
f. [HIH] [ISL] Entrada de la cort i la mateixa cort del sultà otomà. La Sublim Porta.
f. [LC] [AQ] [IMF] Peça plana, o parell de peces planes, de fusta o altre material, que giren sobre pius suportats per peces en què encaixen, o bé es fan córrer paral·lelament al mur, mitjançant les quals es pot cloure a voluntat l'obertura en un mur i impedir-ne, així, el pas a través. Una porta d'una fulla, d'un batent. Una porta de dues fulles, de dos batents. Una porta de fusta de roure. Una porta de ferro, de bronze. Una porta articulada o plegable, de plafons, enrotllable. Sentir una porta que bat. Trucar, picar, a la porta. Tancar, obrir, una porta. Empeny, pitja, la porta i entra.
f. [LC] per ext. El diner obre totes les portes. Quan una porta es tanca, se n'obre una altra.
[LC] porta batent Porta que es tanca tota sola.
[LC] porta caladissa Porta que es tanca abaixant-la.
[LC] [AQ] porta cotxera Porta d'una casa per la qual pot passar un cotxe.
f. [AGP] Planxa de fusta o de ferro, rectangular o ovalada, que, fent parella amb una altra, manté l'art obert lateralment, en la pesca de bou.
f. [TRA] Obertura quadrangular feta als costats o a popa del buc d'una embarcació per a la ventilació, per a introduir o treure càrrega, etc.
f. [IMI] Obertura d'un forn de flequer, de terrissaire, de vidrier, etc., per la qual hom enforna i desenforna i a través de la qual són efectuades les altres operacions pròpies d'un forn.
f. [AGP] Part de l'almadrava que dona accés al cop i que és tapada amb una xarxa quan els peixos són dins.
f. [SP] Porteria 2 .
f. [EL] Terminal de control de diversos dispositius electrònics. La porta d'un transistor d'efecte de camp.
[IN] [EL] porta lògica Circuit electrònic en què les relacions entre els valors d'entrada i els de sortida es poden definir en termes d'operacions lògiques.
f. [MD] [ZOA] Vena que condueix la sang al fetge.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions