Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6966/3Darrera versió: 05.10.2017

Títol

'augmentar en un 15 %', 'augmentar d'un 15 %' o 'augmentar un 15 %'? 

Verbs amb complements de mesura 

Resposta

Els verbs augmentardisminuir minvar poden portar un complement de mesura que indica una quantitat. Aquest complement pot anar introduït per les preposicions en o de, o bé sense preposició. Per exemple:

Va invertir en borsa i els seus estalvis han augmentat en un 15 %.
Va invertir en borsa i els seus estalvis han augmentat d'un 15 %.
Va invertir en borsa i els seus estalvis han augmentat un 15 %.

Es preveu que el PIB disminuirà en un 1,3 % el proper semestre.
Es preveu que el PIB disminuirà d'un 1,3 % el proper semestre.
Es preveu que el PIB disminuirà un 1,3 % el proper semestre.

 

En canvi, en els verbs que expressen un augment o una disminució gradual de l'assoliment d'un estat, com créixer, engreixar-se o aprimar-se, el complement de mesura no va introduït per cap preposició. Per exemple:

El pediatre diu que ha crescut tres centímetres des de l'última visita.
Aquest estiu m'he engreixat dos quilos.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions