Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6982/1Darrera versió: 13.08.2014

Títol

plural d'adjectius acabats en -aç, -iç i -oç 

plural dels adjectius eficaç, feliç i feroç 

Resposta

Els adjectius acabats en les terminacions -, - i - tenen una única terminació per al singular i dues per al plural, és a dir, presenten la flexió següent:

Masculí singularFemení singularMasculí pluralFemení plural
eficaç eficaçeficaçoseficaces
feliçfeliçfeliçosfelices
feroçferoçferoçosferoces

Així, cal dir: 

un treballador eficaç, una treballadora eficaç, uns treballadors eficaçosunes treballadores eficaces

un nen feliç, una nena feliç, uns nens feliçosunes nenes felices

un animal feroç, una bèstia feroç, uns animals feroçosunes bèsties feroces

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions