Resultats de la cerca frase exacta: 1

Criteris lingüístics
1. Documentació jurídica. Presentació. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
_________________________ contra _________________________________. 4. Que requereixi el deutor perquè pagui en el ter mini de deu dies i ordeni l'embargament preventiu immediat dels béns del deutor per la quantitat que figuri en el títol executiu, més una altra quantitat per a interessos de demora, despeses i costes, per [...]