Resultats de la cerca frase exacta: 4

Diccionari castell-catal
1. diagnosis (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f med diagnosi.  [...]
2. diagnstico (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
-ca med adj 1 diagnstic -a. m 2 diagnosi f, diagnstic.  [...]
3. angustioso (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
-sa adj 1 [que causa intranquilidad] angunis -osa. Era angustioso esperar el diagnstico mdico, era angunis d'esperar la diagnosi mdica. 2 [angustiado] angunis -osa. Con voz angustiosa, amb veu anguniosa.  [...]
4. dictamen (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [opinin] dictamen, opini. Su dictamen es favorable, el seu dictamen s favorable. 2 [informe] dictamen. El dictamen de los expertos, el dictamen dels experts. 3 dictamen mdico dictamen mdic, diagnosi. 4 dictamen pericial dictamen pericial. 5 tomar dictamen de alguien prendre consell [...]