Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 196

31. 'està determinat' o 've determinat'? / 'venir' + participi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha certes construccions en què s'usa el verb estar en lloc de ser amb participis d'alguns verbs com determinar, establir o marcar. Per exemple: Sovint la caiguda dels cabells està determinada per l'ús freqüent de xampús massa forts. Tota la presentació va estar marcada per un guió massa rígid [...]
32. 'por a' o 'por de'? / 'por' (règim nominal) / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu por pot anar seguit tant de la preposició de com de la preposició a. Per exemple: Sempre ha tingut por de les abelles. Sempre ha tingut por a les abelles. La por d'una revolta va obligar els senyors a cedir. La por a una revolta va obligar els senyors a cedir. En alguns contextos, [...]
33. 'ser' o 'estar'? / 've determinat' o 'està determinat'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per formar la veu passiva es fa servir el verb ser seguit d'un participi. Quan duu un complement agent, que expressa qui o què fa l'acció, aquest complement s'introdueix amb la preposició per (o, en determinats casos, amb la preposició de). Per exemple: La remodelació de l'avinguda serà sotmesa [...]
34. Nova gramàtica / Combinacions de dos pronoms: els hi o les hi?
Font Fitxes de l'Optimot
El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular, tant si és masculí com femení. Per exemple:  Dona-li les llibretes (Dona les llibretes a la nena). Quan aquest pronom li coincideix amb el pronom de complement directe femení plural les, aquest pronom li pren la fo [...]
35. Nova gramàtica / És correcte 'com perquè', 'com per' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, de vegades, en registres col·loquials s'utilitza el mot com davant de la preposició final per (o per a) o la conjunció perquè, aquesta construcció no és pròpia dels registres formals. Per exemple: No s'ha anunciat prou perquè se'n puguin assabentar (millor que No s'ha anunciat prou c [...]
36. 'altres' + numeral / És correcte 'altres dos' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció altres + numeral (per exemple, altres dos), no és adequada en català. Es pot fer servir la construcció numeral + més (dos més) o bé la construcció numeral + altres + nom (dues altres coses). Per exemple: Han arribat dues noies més. Avui hem escrit cinc articles. Demà n'escriurem d [...]
37. 'Anar a' (o 'per') + infinitiu / Perífrasis d'imminència / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Amb valor d'imminència també es fa servir la construcció anar per + infinitiu, tot i que és menys habitual. A més, es pot fer servir amb temps perfectius (acció començada i acabada). Per exemple: Cada cop que va per parlar amb el seu marit, li surt amb un ciri trencat. El verb anar seguit  [...]
38. Concordança del verb 'caldre' / 'cal reforços' o 'calen reforços'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment, quan el subjecte del verb caldre (o caler) és plural, el verb també va en plural. Per exemple: Calen més cadires per al ball. Si voleu que funcioni, ens calen reforços. Ara bé, en nord-occidental, es produeix un cas excepcional: quan el subjecte va darrere del verb i és plural amb c [...]
39. Concordança del verb 'haver-hi' / 'hi han' o 'hi ha'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb haver-hi, quan va seguit d'un sintagma nominal en plural, pot concordar-hi o no. En baleàric, nord-occidental i septentrional, no hi ha mai concordança. En canvi, en la resta de parlars, en general sol concordar. Ara bé, cal tenir en compte que, en aquests parlars, la manca de concordança  [...]
40. El relatiu possessiu / Com es diu 'cuyo' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Un recurs per expressar pertinença o possessió és utilitzar la construcció formada per la preposició de + el pronom relatiu el qual (la qual, els quals, les quals), que se situa darrere del nom que complementa. Per exemple: L'església el campanar de la qual és romànic rep moltes visites cada any. [...]
Pàgines  4 / 20 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>