Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 196

41. informar (règim verbal) / 'li informem' o 'l'informem'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb informar és transitiu i exigeix un complement directe de persona. A més, també admet, al costat del complement directe, un complement preposicional introduït per les preposicions de o sobre. Per exemple: Informarem el director de la caiguda dels preus. (i no Informarem al director...) Inf [...]
42. Règim verbal de 'molestar' / 'el molesta' o 'li molesta'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb molestar encara té un altre ús: quan té el significat de 'dignar-se a fer una cosa'. En aquest cas, és pronominal i va seguit de la preposició a i d'un infinitiu. Per exemple:  Ni tan sols s'ha molestat a demanar disculpes. El verb molestar pot ser transitiu i indicar que algú o algun [...]
43. Repetició de dos o més adverbis acabats en '-ment' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Quan es coordinen dos o més adverbis acabats en -ment, es poden fer servir les estructures següents: Repetir la terminació -ment en tots els adverbis. Per exemple: Pregava humilment i devotament. Són dues valls ben diferenciades geològicament i hidràulicament. Fer servir perífrasis com d'un [...]
44. 'Aprofita l'avinentesa i ves-te'n' o 'Aprofita i ves-te'n'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb aprofitar, amb el sentit d''emprar útilment', és transitiu i necessita un complement directe. Per exemple: Des que s'ha jubilat, aprofita el temps per viatjar. Aprofito l'ocasió per desitjar-vos bones vacances. Amb un sentit similar, també es fa servir el verb aprofitar sense complement [...]
45. 'com' + gerundi / 'com perdonant-me' o 'com si em perdonés'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció com + gerundi es fa servir, en registres informals, per suavitzar l'acció que expressa el gerundi. Per exemple: Es va estirar al sofà com donant-se per vençut. Em mira com perdonant-me la vida. Si es vol evitar aquesta construcció, es poden fer servir les expressions mig + gerundi [...]
46. 'hi ho' o 'l'hi'? / Combinacions de dos pronoms / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Una de les funcions del pronom hi és substituir complements de lloc o predicatius. Per exemple: Hi ha portat el pastís (Ha portat el pastís a la cuina de casa). Posa-hi les tomaqueres (Posa les tomaqueres lligades amb un cordill). Ara bé, quan aquest pronom hi coincideix amb el pronom ho, com qu [...]
47. 'Ser' o 'estar': 'estar' amb un locatiu i un sintagma preposicional / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment es fa servir el verb ser per expressar la mera situació d'algú o alguna cosa en un lloc, però si s'hi vol afegir un matís de permanència o durada, se sol utilitzar el verb estar. Per exemple: Els llibres van ser al calaix fins a final de curs. (simple descripció) Els llibres van estar [...]
48. Nova gramàtica / 'És d'agrair' o 'Cal agrair'? / 'Ésser de' + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
En català es fa servir, amb valor passiu, la construcció ésser de seguida d'un infinitiu que expressa un procés mental (com ara agrair, lamentar, plànyer, suposar, etc.) i és sinònima a les perífrasis d'obligació caldre + infinitiu o haver de + infinitiu. Per exemple: És d'agrair que ens ho hagin [...]
49. Nova gramàtica / 'quant més', 'quant menys' o 'com més', 'com menys'?
Font Fitxes de l'Optimot
com més, com menys Per expressar que una cosa és d'una determinada manera en un grau inferior o superior quantitativament perquè depèn proporcionalment del grau d'un segon factor, es fan servir les locucions com més i com menys. Per exemple: Com més petita és la nou més soroll mou. Com més ve [...]
50. parlar clar, cantar fluix, anar ràpid / Adjectius amb funció adverbial / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En general quan es vol expressar de quina manera es desenvolupa una acció es fa per mitjà d'adverbis. Per exemple: La veïna del tercer puja les escales lentament. El secretari ho ha redactat força bé. Anirem directament a casa sense aturar-nos. Així, les paraules lentament, bé i directament són  [...]
Pàgines  5 / 20 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>