Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1692/3Darrera versió: 18.04.2018

Títol

anar i venir, anar i tornar, pujar i baixar, entrar i sortir 

Coordinació de verbs de moviment amb règims diferents 

Resposta

Hi ha parelles de verbs de moviment que es fan servir coordinats per indicar el moviment continu o ràpid d'algú o d'alguna cosa: anar i tornar, anar i venir, pujar i baixar, entrar i sortir

En aquestes expressions, encara que els verbs vagin seguits de preposicions diferents (el primer regeix la preposició a i el segon, de), normalment s'elideix el complement del primer verb i només es manté el del segon. Per exemple:

Va i ve de Vic cada dia.
Cal anar i tornar pel mateix camí.

Hem pujat i baixat de Núria en tres hores.
N'estic tip: entra i surt de classe contínuament.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions