Resultats de la cerca frase exacta: 5

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. pes brut (abreviatura) / pes brut (sigla)
Font Fitxes de l'Optimot
p. b. (abreviatura) PB (sigla) L'abreviatura de pes brut és p. b. La sigla de pes brut és PB.  [...]
2. producte interior brut (sigla)
Font Fitxes de l'Optimot
PIB La sigla de producte interior brut és PIB.  [...]
3. producte nacional brut (sigla)
Font Fitxes de l'Optimot
PNB La sigla de producte nacional brut és PNB.  [...]
4. Abreviatures i sigles: P
Font Fitxes de l'Optimot
5. Abreviatures, sigles, acrònims i símbols: cursiva
Font Fitxes de l'Optimot
publicar el llibre 1191: de l'URSS a la CEI (títol de llibre) la sigla corresponent a producte interior brut és PIB (ús metalingüístic) Símbols Els símbols, en general, s'escriuen en rodona, però es poden escriure en cursiva per qüestions tipogràfiques; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic: el [...]