Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cisalla

f. [LC] [IMI] [ECO] Tisores grans per a tallar en fred planxes de metall.
f. [ECO] Instrument tallant fixat a un braç mòbil en un dels costats d'un tauler i que, segons la seva grandària, serveix per a tallar planxes de metall, de cartó, de paper, proves fotogràfiques, etc.
f. [EI] [IMI] Màquina per a tallar planxes de metall en fred, constituïda per una vora fixa i una ganiveta de tall inclinat i progressiu.
f. [MD] En med., tisores que serveixen per a tallar els ossos.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions