Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

qu

adj interr i exclam
1 quin -a [pl: quins, quines]. Qu da vendrs?, quin dia vindrs? No sabe qu respuesta darme, no sap quina resposta donar-me.
2 quin -a [pl: quins, quines]. Qu chica ms guapa!, quina noia ms bonica! Qu ganas tena de verte!, quines ganes tenia de veure't!
3 qu de! que... que hi ha!, quant -a [pl: quants, quantes], si n'hi ha de.... Qu de complicaciones!, que complicacions que hi ha!, quantes complicacions!

pron interr
4 qu. Qu dices?, qu dius? De qu hablaban?, de qu parlaven? Con qu lo han hecho?, amb qu ho han fet?
5 de qu? de qu? De qu le sirve hablar tanto si nadie le escucha?, de qu li serveix parlar tant si ning no se l'escolta?
6 de qu vas? fam qu t'has pensat?
7 el qu dirn el qu diran.
8 para qu? [para qu cosa] per a qu?
9 para qu? [por qu causa] per qu?
10 por qu? per qu?
11 pues qu? doncs qu?, i doncs?
12 qu? qu?, i doncs?
13 qu dice? qu diu?
14 qu es de...? [una persona] qu se n'ha fet, de...? Qu es de Juan?, qu se n'ha fet, d'en Joan?
15 qu es de...? qu s de...? Qu es de tu vida?, qu s de la teva vida?
16 qu es lo que? qu s el que?
17 qu hay? qu hi ha?, com va?
18 qu hay de nuevo? qu hi ha de nou?, quines novetats hi ha?
19 qu ms? qu ms?
20 qu ms da? qu hi fa?
21 qu s yo? i jo qu s?, qu s jo?
22 qu tal? qu?, com? Qu tal le pareci el piso?, qu li va semblar el pis? Qu tal vio al enfermo?, com heu trobat el malalt?
23 qu tal? [al saludar] com va?, com va aix?
24 un no s qu [una cosa indefinible] un no-s-qu.
25 y a m qu? qu m'importa a mi?, i a mi qu se me'n dona?
26 y qu? i qu?

adv
27 que. Qu bueno!, que bo! Qu grande!, que gran!
Enciclopdia Catalana
Abreviacions