Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 302/4Darrera versió: 16.06.2021

Títol

Abreviatures i sigles més habituals: C 

Resposta

caixa alta: c. a.
caixa baixa: c. b.
calefacció: calef.
camió: cam.
cantonada: cant.
capa d'àudio-3 del grup d'experts en imatges en
moviment-1 (moving picture experts group-1 layer-3): MP3
capità, capitana: cpt., CT
capítol: cap.
caporal: cpl., CL
caporala: cpla., CL
al meu càrrec: m/c
càrrega: càrr.
carrer: c., c/
carreró: cró.
carretera: ctra.
catedràtic, catedràtica: catedr.
al cel sia: a. c. s.
cementiri: cem.
cèntim: ct.
centre d'atenció primària: CAP
centre de normalització lingüística: CNL
certificat, certificada: cert.
ciclomotor: ciclom.
cinquè: 5è, 5è.
cinquena: 5a, 5a.
cinquena generació: 5G
cinturó: cint.
circa ('al voltant de'): c., ca.
circulació: circul.
circular [document]: C
clínica: clín.
Codi civil de Catalunya: CCC
codi d'identificació fiscal: CIF
codi postal: CP
col·laborador, col·laboradora: col·l.
col·lecció: col·l.
col·legi: col·l.
col·legi públic: CP
columna: col.
comarca: com.
comissaria: com.
comissió: com.
comissió de serveis: com. de serv.
companyia: cia.
comptabilitat: compt.
al meu compte: m/cte
per compte de: p/c
compte corrent: c/c, cte. ct.
comunitat autònoma: CC
conseller, consellera: cons.
confronteu: cf.
consell: cons.
Consell Municipal del Districte: CMD
construcció: constr.
contractat, contractada: contr.
convent: convt.
convocatòria: conv.
coordinador, coordinadora: coord.
corporació: corp.
corrector, correctora: corr.
correu electrònic: c/e
correus: corr.
Cos Consular: CC
Cos de la Policia Nacional: CPN
abans de Crist: aC, a. de C.
després de Crist: dC, d. de C.
curriculum vitae: c. v.
curs d'orientació universitària: COU
cursiva: curs., cva.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions