Resultats de la cerca frase exacta: 53

Diccionari catal-castell
31. pretext
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 pretexto, excusa f. 2 amb el (o sota) pretext que con el (o so) pretexto de que, bajo (o so) capa de.  [...]
32. atot
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [en les cartes] triunfo. 2 fer atots hacer baza. 3 haver fet atots fig [en la vida] andar (o ir) de capa cada.  [...]
33. lloca
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
adj 1 bot [fruita] pasado -da, modorro -rra. f 2 [femella d'aviram] clueca, llueca, chueca. 3 fig [dona] matrona. 4 fig [encobridor] capa.  [...]
34. borrs
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m [pl: -assos] 1 txt estopn. 2 anar a (o de) mal borrs fig i fam [una persona o cosa] andar (o estar, o ir) de capa cada.  [...]
35. corcoll
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [capoll d'una baldufa] pezn. 2 anar (o caure) de corcoll [caure] romperse las narices, caerse. 3 anar de corcoll fig [decaure] ir de capa cada.  [...]
36. escorxar
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v tr 1 [escorar] descortezar. 2 [llevar la pell] desollar, despellejar. Escorxar un anyell, desollar un cordero. 3 [arrencar l'aigua una capa de terreny] derrubiar. 4 fig [cotnar] clavar.  [...]
37. comdia
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
capa i espasa comedia de capa y espada. 6 fer comdia hacer la (o una) comedia. 7 tenir molta comdia tener mucho cuento.  [...]
38. crosta
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 costra. S'hi ha fet una crosta de brutcia, se ha formado una costra de suciedad. 2 [del pa, formatge, etc] costra, corteza. 3 fig capa. Sota aquesta crosta d'abnegaci amaga un gran egoisme, bajo esta capa de abnegacin esconde un gran egosmo. 4 med costra, postilla. 5 crosta de pa [...]
39. verns
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m [pl: -issos] 1 barniz. 2 fig barniz, bao, capa f. T solament un verns d'illustraci, tiene solamente un barniz de ilustracin. 3 pintar amb verns [envernissar] dar barniz, barnizar. 4 verns del Jap bot [ailant] barniz del Japn, ailanto, rbol del cielo, zumaque falso, zumaque [...]
40. exterior
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
adj 1 exterior, extrnseco -ca. Una causa exterior, una causa exterior. 2 [poltica] exterior. 3 [visible] exterior, externo -na. La capa exterior d'un terreny, la capa exterior de un terreno. 4 fig superficial, aparente, de fachada. Una religiositat exterior, una religiosidad superficial [...]
Pgines  4 / 6 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  6  Segent >>