Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7924/1Darrera versió: 06.02.2020

Títol

Flexió de gènere amb denominacions d'animals 

Resposta

Els noms referits a animals domèstics, a animals de granja o a animals salvatges més coneguts solen tenir una forma per al masculí i una altra per al femení. En molts casos, s'obté el femení afegint la terminació -a a la forma masculina. Per exemple:

anyell, anyella; conill, conilla; mul, mula; gat, gata; camell, camellacérvol, cérvola; elefant, elefanta; colom, coloma; corb, corba; pardal, pardala

De vegades, el fet d'afegir una a pot originar canvis ortogràfics en la forma femenina. Per exemple: gos, gossa; llop, lloba; ànec, ànega; lleó, lleona; paó, paona.

En altres casos, es forma el masculí a partir del femení:

Femella Mascle
abella abellot 
guatlla guatllot
merlamerlot
perdiuperdigot
llebrellebrot
furafurot
guillaguillot


 

En molts altres casos (animals salvatges exòtics, ocells, peixos i altres animals marins, insectes) hi ha un únic nom masculí o femení per designar els individus dels dos sexes de cada espècie. Així, són masculins, per exemple, els noms corc, escarabat, rossinyol, gripau, tauró, cocodril, mico, etc. En canvi, són femenins els noms formiga, sargantana, granota, cadernera, oreneta, sardina, balena, mona, girafa, etc. En la majoria de contextos en què poden aparèixer, la distinció entre mascles i femelles sol ser irrellevant, però si es vol distingir el sexe d'aquestes espècies, sobretot en àmbits tècnics o especialitzats, s'afegeix en aposició la forma mascle o femella al nom de l'espècie. Per exemple:

una balena mascle / una balena femella
un periquito mascle / un periquito femella
una granota mascle groga
un dromedari femella ferit

 

De manera menys freqüent, masculí i femení presenten radicals diferents. Per exemple:

MascleFemella
asesomera
porctruja
boccabra 
marràovella 
bou (o toro, o brau)vaca 
cavallegua (o euga)
gall dindipolla díndia
gall ferpolla fera
 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions