Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 22/3Darrera versió: 18.07.2014

Títol

anar de compres o anar a comprar? 

Resposta

L'expressió castellana ir de compras és equivalent, en català, a l'expressió anar a comprar. Per tant, no és correcte anar de compres

De la mateixa manera, en lloc de dir He fet moltes compres, cal dir, per exemple, He comprat molt.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions