Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

introduir

1 fer entrar o entrar (tr.) Entrar mercaderies de frau.
fer penetrar
insinuar, introduir a poc a poc.
inserir, introduir una cosa suaument. També: Inserir una nota en un text.
internar, fer entrar a dins. Internar una punxa en les carns.
ficar
enfonsar, introduir una cosa profundament dins una altra.
enfornar, íd.
involucrar, introduir en un discurs, etc., qüestions estranyes al seu objecte principal.
incorporar, introduir com a part dins un tot; introduir una cosa en un cos ja constituït.
injectar, introduir un líquid dins una substància, en una cavitat.
importar, introduir mercaderies en un país.
fer el contraban, introduir furtivament mercaderies en un país.
ingerir, introduir a l'estómac.
prendre, introduir a l'aparell digestiu. Prendre una lavativa.
intercalar, introduir entre els elements o termes d'una sèrie algun element nou. Intercalar en una frase un mot que en canvia tot el sentit.
fer figurar (una cosa en una obra literària o dramàtica)
infiltrar, introduir un líquid, gradualment, en els porus o en els intersticis d'un cos sòlid.
innovar, introduir quelcom de nou en una cosa.
carregar, introduir en una arma de foc, en un forn, en una pipa, etc., una quantitat de combustible, de tabac, etc. Carregar la pipa. Carregar un canó per la boca.
ficar.

2establir.

3 (introduir-se pron.) → entrar.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions