Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

caiguda

f. [LC] Acció de caure. La caiguda d'un cos en el buit. Una caiguda de cavall. Deturar la caiguda del pèl.
[LC] a la caiguda de la fulla loc. adv. Quan cau la fulla, a la tardor.
[LC] a la caiguda del sol loc. adv. A la posta del sol.
[LC] tenir la caiguda a l'esquerra Una cosa, estar inclinada cap a l'esquerra.
[LC] tenir la caiguda a la dreta Una cosa, estar inclinada cap a la dreta.
[LC] [FIF] caiguda lliure d'un cos Caiguda d'un objecte sotmès exclusivament a l'acció de la gravetat i a la resistència de l'aire.
[AGF] caiguda dirigida Acció d'abatre un arbre fent-lo caure en una direcció determinada.
f. [LC] Acció de sucumbir. La caiguda del ministeri. La caiguda dels àngels. Tenir algú una caiguda.
f. [LC] Rendició d'una plaça forta. La caiguda de Jerusalem.
[LC] anar de caiguda Estar en decadència. Les festes populars van de caiguda.
f. [FL] En ling., desaparició d'un fonema d'una determinada posició sense influir en la natura fonètica dels fonemes veïns. La caiguda de les vocals àtones finals diferents de a.
f. [FIF] caiguda de potencial [o caiguda de tensió] Diferència de potencial entre dos punts d'un circuit, produïda pel pas d'un corrent elèctric a través d'un element disposat entre aquests dos punts.
f. [LC] Part penjant d'una peça de roba, d'unes tovalles, etc.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions