Resultats de la cerca bàsica: 3,050

Fitxes de l'Optimot
161. 'arrel de', 'a rel de' o 'arran de'?
Font Fitxes de l'Optimot
arran de L'expressió arran de significa 'gairebé tocant, fregant un objecte, al mateix nivell'. Per exemple: Aquells ocells volen arran de terra. En sentit figurat, té un valor causal i vol dir 'com a conseqüència de'. No s'accepten les expressions arrel de o a rel de. Per exemple: Vaig [...]
162. Ser o estar: ser a punt o estar a punt? / Estar davant de complements preposicionals
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions copulatives en què l'atribut va introduït per una preposició i no té valor locatiu, sinó que expressa un estat fruit d'un canvi o un procés, es fa servir el verb estar. Per exemple: El diccionari ja està a disposició de tothom que el vulgui consultar. En Julià està a l'atur [...]
163. 'en favor de' o 'a favor de'?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució a favor de o en favor de significa 'en benefici, en utilitat, en defensa, etc., de'. Per exemple: La Virgínia havia parlat a favor de l'alumne que va ser expedientat. Va esmentar els motius en favor de la restauració del castell. En canvi, quan es vol expressar el sentit de 'gaudir [...]
164. Datiu benefactiu / Li ha fet un dibuix a la mare o Ha fet un dibuix a la mare?
Font Fitxes de l'Optimot
165. Règim verbal de respondre / respondre una pregunta o respondre a una pregunta?
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels significats del verb respondre és 'adreçar paraules o senyals per satisfer una pregunta, una qüestió, etc.'. Quan el complement representa la pregunta o la qüestió, tant pot ser intransitiu com transitiu, és a dir, pot portar un complement introduït per la preposició a o un complement [...]
166. anar de compres o anar a comprar?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió castellana ir de compras és equivalent, en català, a l'expressió anar a comprar. L'expressió anar de compres, malgrat l'ús que se'n fa, no és normativa. De la mateixa manera, en lloc de dir He fet moltes compres, cal dir, per exemple, He comprat molt.  [...]
167. Com es diu echarse el tiempo encima en català? / Es pot dir tirar-se el temps a sobre en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per referir-se a la manca de temps o al poc temps de què es disposa per fer una activitat, en català es poden utilitzar les expressions anar escanyat (de temps), anar just (de temps), a correcuita, amb presses, etc., segons el context. Per exemple: Avui no acabaré l'informe, vaig escanyat de [...]
168. t'adones de que o t'adones que? / Les preposicions a, de, en i amb davant de la conjunció que
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs que regeixen les preposicions a, de, en i amb, com ara adonar-se de, confiar en, comptar amb o oposar-se a, entre molts altres. Per exemple: T'adones de la gravetat d'aquesta qüestió? Sempre confia en la bona voluntat dels altres. Cal comptar amb l'ajuda que rebrem demà. El director s [...]
169. Contacte de preposicions amb mots interrogatius / 'fixar-se en si plou' o 'fixar-se si plou'? / 'depèn d'a qui et dirigeixis' o 'depèn a qui et dirigeixis'?
Font Fitxes de l'Optimot
un contacte entre dues preposicions. Quan aquestes dues preposicions són àtones, generalment, aquest contacte s'evita. Per exemple:  Això depèn a qui et dirigeixis (i no Això depèn d'a qui et dirigeixis).  Parlaven de la joguina amb què s'entretindrien a la tarda ( i no Parlaven de amb què s [...]
170. Canvi o manteniment de la preposició en davant d'infinitiu / es basa en destacar o es basa a destacar?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb basar-se regeix un complement introduït per la preposició en. Per exemple: Les seves suposicions es basen en les coses que ha observat. Ara bé, quan aquest verb es troba davant d'un infinitiu, en registres formals és preferible canviar la preposició en per la preposició a. Per exemple [...]
Pàgines  17 / 305 
<< Anterior  Pàgina  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Següent >>