Resultats de la cerca frase exacta: 15

Fitxes de l'Optimot
1. 'drone' o 'dron'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Transports
dron En català, el terme dron designa l'aeronau no tripulada i reutilitzable, capaç de funcionar amb un grau més o menys elevat d'autonomia, que obeeix les indicacions remotes d'un pilot o bé la programació introduïda. Per exemple:  Un dron va sobrevolar la plaça durant tots els discursos que [...]
2. 'advertir-lo' o 'advertir-li'? / advertir (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb advertir amb el significat d''avisar' pot funcionar de dues maneres diferents: 'advertir algú d'alguna cosa': Convé advertir el noi del perill que corre. 'advertir a algú alguna cosa': Convé advertir al noi el perill que corre. Així doncs, per substituir el complement que [...]
3. estelada (bandera)
Font Fitxes de l'Optimot
La forma estelada és un adjectiu que fa referència a alguna cosa ornada amb un estel o amb més d'un. Per exemple:  Onejava una bandera estelada al balcó. Aquest mot també pot funcionar com a nom per referir-se concretament a la bandera groga amb quatre faixes vermelles i un triangle a l'asta que [...]
4. 'un Déu vos guard', 'un deuvosguard' o 'un déu-vos-guard'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió Déu vos guard es pot fer servir com a fórmula de salutació, però en algun context també pot funcionar com un substantiu. En aquest cas, s'escriu sense majúscula, perquè es fa servir com un nom comú, i amb guionets, perquè el mot déu porta accent i això fa que no es pugui aglutinar. Per [...]
5. La locució causal ja que
Font Fitxes de l'Optimot
pot introduir complements al predicat i oracionals, la construcció ja que no pot funcionar com a complement del predicat i, per tant, no pot modificar-lo. Per exemple: No surt perquè plou. (i no ...ja que plou)  [...]
6. 'un d'agost' o 'u d'agost'? / 'oferta de dos per u' o 'oferta de dos per un'? / 'u' o 'un'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
un abans de Crist) el trenta-u de juliol (i no el trenta-un de juliol) el vostre seient és a la fila u (i no a la fila un). D'altra banda, la forma un davant de nom pot funcionar com a adjectiu numeral per indicar quantitat: un llibre, trenta-un arbres, etc. Ara bé, tant un com u també poden [...]
7. degut a / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
de la festa va ser deguda a la pluja. El descens del nombre de reserves hoteleres va ser degut al fet que s'esperava mal temps. Finalment, el participi degut, deguda també pot funcionar com a adjectiu. Per exemple: Les inundacions degudes a les pluges han causat molts problemes. El descens de [...]
8. 'entendre': règim verbal
Font Fitxes de l'Optimot
El verb entendre pot funcionar com a verb transitiu, amb complement directe, o com a verb intransitiu. 1. Com a verb transitiu té el significat de 'percebre amb la intel·ligència el sentit (d'alguna cosa), tenir la intel·ligència, una idea clara (d'alguna cosa)'. Per exemple: Entén el polonès [...]
9. 'tan' o 'tant'?
Font Fitxes de l'Optimot
10. Règim verbal de cridar: Crida-li o Crida-la?
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions Crida-li i Crida-la tenen significats diferents segons el context. El verb cridar pot funcionar com a verb transitiu, amb complement directe, o com a verb intransitiu. Quan funciona com a verb transitiu, significa invitar algú, especialment pronunciant el seu nom, a venir, a anar [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>