Resultats de la cerca frase exacta: 16

Fitxes de l'Optimot
1. 'drone' o 'dron'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Transports
dron En català, el terme dron designa l'aeronau no tripulada i reutilitzable, capaç de funcionar amb un grau més o menys elevat d'autonomia, que obeeix les indicacions remotes d'un pilot o bé la programació introduïda. Per exemple:  Un dron va sobrevolar la plaça durant tots els discursos que [...]
2. 'advertir-lo' o 'advertir-li'? / advertir (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb advertir amb el significat d''avisar' pot funcionar de dues maneres diferents: 'advertir algú d'alguna cosa': Convé advertir el noi del perill que corre. 'advertir a algú alguna cosa': Convé advertir al noi el perill que corre. Així doncs, per substituir el complement que [...]
3. estelada (bandera)
Font Fitxes de l'Optimot
La forma estelada és un adjectiu que fa referència a alguna cosa ornada amb un estel o amb més d'un. Per exemple:  Onejava una bandera estelada al balcó. Aquest mot també pot funcionar com a nom per referir-se concretament a la bandera groga amb quatre faixes vermelles i un triangle a l'asta que [...]
4. 'un Déu vos guard', 'un deuvosguard' o 'un déu-vos-guard'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió Déu vos guard es pot fer servir com a fórmula de salutació, però en algun context també pot funcionar com un substantiu. En aquest cas, s'escriu sense majúscula, perquè es fa servir com un nom comú, i amb guionets, perquè el mot déu porta accent i això fa que no es pugui aglutinar. Per [...]
5. fluit o fluït? / fluïd o fluid?
Font Fitxes de l'Optimot
conversa havia fluït animadament. En canvi, la forma fluid pot funcionar com a adjectiu o com a substantiu i no porta dièresi perquè les vocals del grup ui formen diftong. Així, s'han de pronunciar amb un sol cop de veu (l'accent recau sobre la u). Per exemple: La tinta és una substància fluida. Té un [...]
6. La locució causal ja que
Font Fitxes de l'Optimot
pot introduir complements al predicat i oracionals, la construcció ja que no pot funcionar com a complement del predicat i, per tant, no pot modificar-lo. Per exemple: No surt perquè plou. (i no ...ja que plou)  [...]
7. 'entendre': règim verbal
Font Fitxes de l'Optimot
El verb entendre pot funcionar com a verb transitiu, amb complement directe, o com a verb intransitiu. 1. Com a verb transitiu té el significat de 'percebre amb la intel·ligència el sentit (d'alguna cosa), tenir la intel·ligència, una idea clara (d'alguna cosa)'. Per exemple: Entén el polonès [...]
8. 'tan' o 'tant'?
Font Fitxes de l'Optimot
que acompanya. Per exemple:  Hi ha tant soroll que no sento res del que em dius. Avui no fa tant (de) vent.   Fa tanta calor que no puc dormir. El meu fill té tantes joguines que no sé on endreçar-les. La forma tant també pot funcionar com a adverbi. En aquest cas pot complementar un verb. Per [...]
9. u o un? / un d'agost o u d'agost?, oferta de dos per u o oferta de dos per un?
Font Fitxes de l'Optimot
10. degut a
Font Fitxes de l'Optimot
de la festa va ser deguda a la pluja. El descens del nombre de reserves hoteleres va ser degut al fet que s'esperava mal temps. Finalment, el participi degut, deguda també pot funcionar com a adjectiu. Per exemple: Les inundacions degudes a les pluges han causat molts problemes. El descens de [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>