Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

botó

1 1 m. [BO] [LC] En bot., gemma.
1 2 m. [BO] [LC] Poncell 3. Un botó de rosa.
2 1 m. [LC] Peça petita circular, plana o bombada, de metall, os, nacre, etc., recoberta o no de tela, que es posa als vestits i serveix principalment, passant-la per un trau o una baga, per a subjectar l'una a l'altra dues peces del vestit o dues parts d'una mateixa peça, o a vegades merament d'adorn o com a distintiu. Una armilla amb botons de nacre. Un gec amb dos rengles de botons. Botes amb botons. Un llibre amb cobertes de pergamí, baga i botó.
2 2 m. [LC] Peça petita de metall, os, etc., usualment formada per un disc que porta al centre una espiga amb cabota, que serveix, passant-la per dos traus, per a subjectar l'una a l'altra dues peces de vestir o dues parts d'una mateixa peça.
2 3 [LC] botó de pressió Dispositiu constituït per dues peces metàl·liques circulars, l'una amb una espiga central i l'altra amb un encaix, les quals, cosides cadascuna en un dels costats d'una peça de vestir, hom fa encaixar a pressió per tal de cordar-la.
2 4 [LC] botons de puny Joc de botons dobles per a cordar els punys de les camises.
3 1 m. [LC] Objecte en forma de botó o bola.
3 2 m. [LC] [SP] Bola amb què termina la fulla d'un floret.
3 3 m. [IQ] [LC] Residu d'or, argent, etc., que es reuneix formant una bola en el fons del gresol, de la copel·la, etc.
3 4 m. [IT] Petit apilotament de fibres en un fil produït durant l'operació de cardat.
3 5 [MD] botó de foc Tija d'acer terminada en una bola que serveix, arroentant-la, per a cauteritzar, i el cauteri mateix. Li donaren dos botons de foc.
3 6 m. [EI] [IMI] Part central d'una roda, d'un volant, etc., travessada per l'arbre, generalment de secció circular i més gruixuda que la resta de la peça, on, si escau, encaixen els rajos.
4 m. pl. [AGR] [LC] pop. Testicles.
5 1 m. [IMI] [LC] Arracada en forma de bola. Li va regalar dos botonets per a les orelles.
5 2 m. [IMI] [LC] Part en forma de bola d'una arracada. Botons d'arracades. Arracades de botó i ametlla.
6 1 m. [MU] Peça generalment de banús que, juntament amb el lligam, serveix per a fixar el cordal, en els instruments de la família del violí.
6 2 m. [MU] Peça per a fixar les cordes de les arpes a la taula harmònica.
6 3 m. [IMF] Cilindre travessat per l'eix que uneix les dues parts de la majoria de frontisses i que és visible i sobresurt de la porta, la finestra, el balcó, etc., on la frontissa és encastada.
7 1 m. [EE] [LC] Peça que hom pitja o bé fa girar a fi d'accionar un mecanisme, obrir o tancar un circuit elèctric, etc.
7 2 m. [MU] Comandament de l'orgue dels que permeten d'introduir, amb un sol moviment del peu o de les mans, els jocs preparats prèviament.
8 m. [MD] botó d'Orient Afecció endèmica caracteritzada per l'aparició a les parts descobertes dels cos, sobretot a la cara, d'unes pàpules vermelles d'uns 2 o 3 centímetres.
9 1 m. [BOS] [LC] botó d'or [o botó daurat] Planta herbàcia del gènere Ranunculus, de la família de les ranunculàcies, de fulles retallades i flors d'un groc daurat.
9 2 [BOS] botons de frare Gratabous.
9 3 [AGA] [BOS] botons de gat Conillets.
9 4 [BOS] botons de gos Herba dels gèneres Ophrys o Orchis, de la família de les orquidàcies, caracteritzada per la forma del seu aparell subterrani, que presenta dues tuberositats arrodonides.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions