Resultats de la cerca frase exacta: 10

Diccionari castellà-català
1. renunciar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [abandonar] renunciar. Renunciar al mundo, renunciar al món. 2 [ceder] renunciar tr. Renunciar a sus derechos, a un título, renunciar els seus drets, un títol. 3 [en los naipes] renunciar. 4 renunciarse a sí mismo renunciar a si mateix.  [...]
2. ciar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [retroceder] recular, caminar a recules. 2 mar ciar. 3 fig [abandonar] renunciar, desistir.  [...]
3. abdicar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [un monarca] abdicar. Abdicó el trono en su hijo, abdicà el tron en el seu fill. 2 [renunciar] abdicar. Abdicar sus creencias, sus opiniones, abdicar les seves creences, les seves opinions. v intr 3 [un monarca] abdicar. El rey abdicó en su hija, el rei abdicà en la seva filla. 4 [renunciar [...]
4. ceder (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 cedir. Ceda el paso, cediu el pas. v intr 2 [renunciar] renunciar, desistir. Él cede de su derecho por evitar disgustos, ell renuncia al (o desisteix del) seu dret per tal d'evitar disgustos. 3 cedir. Ceder a las amenazas, cedir a les amenaces. 4 [aflojar] cedir. Ceder la tos, el viento [...]
5. cejar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 recular, retrocedir. 2 cejar en fig desistir de, renunciar a. No ceja en sus propósitos, no desisteix dels seus propòsits.  [...]
6. pompa (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
7. inmolar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [ofrecer en sacrificio] immolar. 2 fig sacrificar, renunciar a. Ha inmolado su porvenir a un capricho momentáneo, ha sacrificat el seu futur per un capritx momentani. v pron 3 immolar-se.  [...]
8. perdonar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [renunciar a castigar] perdonar. 2 fig perdonar, estalviar. La muerte no perdona a nadie, la mort no perdona ningú. 3 [no guardar resentimiento] perdonar. Perdonar una ofensa, perdonar una ofensa. 4 [eximir de una obligación] perdonar, condonar. Los cien euros que me debes te los perdono [...]
9. separar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
dels negocis. 9 dr desistir intr, renunciar intr.  [...]
10. como (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
tan... como para no tan... que. Su enfermedad no es tan grave como para renunciar al viaje, la seva malaltia no és tan greu que hagi de renunciar al viatge. conj 10 [causal] com que. Como no llegabas, me he ido, com que no arribaves me n'he anat. 11 [con subj] [condicional] si [amb ind]. Como no vayas [...]