Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'APĎSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, el, els, es i en revesteixen, respectivament, les for-mes redu´des 'm, 'ns, 't, 'l, 'ls, 's i 'n, darrere d'un verb o d'un altre pronom acabat en una vocal que no sigui una u segon element d'un diftong: mira'm, se'm queixa; deixaş'ns, se'ns espatlla, perdre'ns-el, escriure'ns -ho; renta't, desfer-se [...]
2. La grafia dels mots. L'APĎSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
deixa'ns, perdre'ns-el, se'ns rifa; deixa'ls, colliu-me'ls, me'ls conec els 109 La grafia dels mots 4.2. [...]