Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

esforç

punya
suada o suor (fig.)
matament
cop de coll, esforç fatigós per obtenir quelcom.
lluita, esforç violent per obtenir quelcom, per evitar un mal.
impossible (m.). Hem fet els impossibles per aconseguir-ho.
fuga, esforç extraordinari, de més a més. Haurem de fer una fuga, si ho volem acabar.
coresforç, gran esforç moral.
afany, esforç treballós, penible, ansiós.
pena. Donar-se pena, fer un esforç.
laboriositat. Gràcies a la seva laboriositat pogué obtenir el que anhelava.
fatics, esforços treballosos que hom ha de fer per vèncer una grossa dificultat.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions