Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 4

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. Mots acabats en '-enni': 'bienni', 'trienni', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
A partir del sufix -enni, que vol dir 'any', es poden formar mots que designen períodes de temps, com ara bienni ('dos anys'), trienni ('tres anys'), decenni ('deu anys'), quarantenni ('quaranta anys'), cinquantenni ('cinquanta anys'), centenni ('cent anys'), mil·lenni ('mil anys'), etc. Cal [...]
2. Els prefixos hiper-, mega-, super-, ultra- davant de locucions
Font Fitxes de l'Optimot
hotel. Avui hem quedat mega d'hora. Han acabat la feina ultra de pressa per entregar-la a temps.  [...]
3. Concordança de 'bastant' / 'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'?
Font Fitxes de l'Optimot
4. Verbs que es conjuguen com 'beure': 'bec', 'begui', etc. / Verbs amb formes velaritzades
Font Fitxes de l'Optimot
velaritzades (escrigué) amb les no velaritzades (escriví), i que el participi no és velaritzat (escrit). La majoria de verbs que tenen la marca -s en la segona persona de l'imperatiu presenten una forma velar en la segona i cinquena persona d'aquest temps. Per exemple, dir (digues, digueu), poder (pugues [...]