Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 5

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. Mots acabats en '-enni': 'bienni', 'trienni', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
2. Els prefixos hiper-, mega-, super-, ultra- davant de locucions / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
'hotel. Avui hem quedat mega d'hora. Han acabat la feina ultra de pressa per entregar-la a temps.  [...]
3. annexe o annex?
Font Fitxes de l'Optimot
La paraula annex, i no annexe, té aquesta forma tant si es tracta d'un nom com d'un adjectiu. Per exemple: Trobareu les despeses detallades en l'annex. (i no en l'annexe) El pis annex feia temps que era buit. (i no pis annexe) El plural del substantiu annex és annexos. Així, cal dir, per [...]
4. Concordança de 'bastant' / 'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'?
Font Fitxes de l'Optimot
El quantificador bastant presenta flexió tant pel que fa al gènere com pel que fa al nombre: bastant, bastanta, bastants, bastantes. Per exemple: Fa bastant de temps que viuen a Cadaqués. Hi ha bastanta roba per plegar. Bastants amics seus vindran a la festa. En aquesta sala hi caben bastantes [...]
5. Verbs que es conjuguen com 'beure': 'bec', 'begui', etc. / Verbs amb formes velaritzades
Font Fitxes de l'Optimot
velaritzades (escrigué) amb les no velaritzades (escriví), i que el participi no és velaritzat (escrit). La majoria de verbs que tenen la marca -s en la segona persona de l'imperatiu presenten una forma velar en la segona i cinquena persona d'aquest temps. Per exemple, dir (digues, digueu), poder (pugues [...]