Resultats de la cerca bsica: 6

Ortografia catalana
1. L'accent i la diresi. TRACTAMENT GRFIC DE LA SLLABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
|d - |tor, lin - |gs - |ti - |ca, de - |lin - |qent; guai - |ta, f - |ieu, cre - |ueu, o - |bli - |qeu. d ) Se separen els components dels dgrafs ix, rr i ss, dels grups consonntics sc, tg, tj, tl, tm, tn, tx, ts i tz, i tamb de tll darrere de la t, quan es parteix el mot per aquest punt [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[? t?? a], taron[? t?? a]; fe[? t?? e], pla[? t?? a], via[? t?? e]. En alguns parlars balerics es pronuncia el so africat [ d?? ] en molts mots, com araassajar, llegir, rajar, regir, regirar, roja, sageta, truja o Mag, i en els verbs terminats en -ejar, com ara barrejar, festejar, netejar o passejar. [...]
3. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
o q, perqu forma diftong amb la vocal segent i, per tant, no s'accentuen: aigua, eges, obliqua, pasqes. 3.1.1.3 . Els mots monosllabs no s'accentuen, llevat dels casos en qu cal escriure l'accent diacrtic ( 3.1.3): clar, pla, quan, sa, mas, Asp, fe, ple, sec, temps, verd, res, ves, pren, fi [...]
4. La grafia dels mots. L'APSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
com si fossin mots, cal tenir present que una pronncia pot condicionar el criteri d'apostrofaci. Davant d'acrnims comen-ats per i o u seguides de vocal, es poden donar dues pronunciacions diferents. Si es pronunci-en amb i o u semivocliques, no s'apostrofa: el IEN, la UOC. En canvi, si es [...]
5. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El president va donar el vistiplau al projecte No ho tens ben ents Una planta sempre viva Un autombil tot terreny ('apte per a circular per tota mena de terrenys') Amb el benents que vindrs Una sempreviva ('planta') Tinc un totterreny molt potent ('autombil') Cobreu-li cent euros a compte Li va [...]
6. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
element tnic amb contingut lxic: homo - i heteronuclears, pre - i postoperatori. Malgrat tot, la prctica comunicativa pot donar lloc a mots o expressions no previstos per la normativa en qu s admissible l's discrecional del guionet. Per exemple, amb la finalitat d'evitar la confusi amb un altre mot [...]