Resultats de la cerca bàsica: 49

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. buena fe f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
buena fe f - bona fe f Manera d'actuar honesta i lleial de cada part en l'establiment de contractes, acords, etc. [...]
2. Equivalències castellà - català. fe pública f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fe pública f - fe pública f Autoritat atribuïda a notaris, cònsols, secretaris de jutjats i tribunals, agents de canvi i borsa, etc., perquè els documents que autoritzen siguin considerats com a autèntics i de contingut verídic. [...]
3. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu, Ann [...]
4. Equivalències castellà - català. dar traslado v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dar traslado v tr-donar trasllat v tr Informar d'un acord oficial a la persona o la part interessada. CA: S'acorda donar trasllat d'aquest acord a la Junta. [...]
5. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Títol Datació Dades de qui dóna fe pública Dades de les parts contractants Finalitat Pactes Fórmula final Signatures de les parts contractants Signatura de qui dóna fe pública [...]
6. Equivalències castellà - català. fedatario -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fedatario -a m i f - fedatari -ària m i f Persona dipositària de la fe pública. Criteris [...]
7. Equivalències castellà - català. dar vista a v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dar vista a v tr - donar vista a / sotmetre a vista v tr Exposar, durant un termini concret, un expedient o una documentació a fi que les parts interessades puguin examinar-ho i actuar en conseqüència. ES: Dar vista al expediente. Dar vista a la documentación. CA: Donar vista a l'expedient. [...]
8. Equivalències castellà - català. devengar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
devengar v tr - donar / generar / meritar / produir / rendir / reportar v tr Una activitat, un producte financer, una persona mitjançant la seva feina, etc., originar el dret a rebre una quantitat de diners o una compensació. ES: Esta actividad devenga un beneficio de X euros. Hay que pagarle el [...]
9. Equivalències castellà - català. certificado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
certificado m-certificat m Document expedit per una persona autoritzada legalment que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibres d'actes, etc. [...]
10. Equivalències castellà - català. notario -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
notario -a m i f - notari -ària m i f Funcionari que, en règim professional, exerceix la fe pública extrajudicial i redacta i autoritza documents públics, els conserva i n'expedeix còpies, d'acord amb la voluntat expressada per les persones contractants. [...]
Pàgines  1 / 5 
Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>