Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6822/3Darrera versió: 28.08.2020

Títol

Imperatius amb forma molt reduïda: mi-te'l, mi-te-la, mi-te'ls, mi-te-les 

Resposta

En llenguatge col·loquial l'imperatiu del verb mirar es redueix a mi, especialment si va seguit d'un o més pronoms febles. Per exemple:

mi-te'l, mi-te-la, mi-te'ls, mi-te-les

En registres formals, en canvi, es fan servir les formes mira-te'l, mira-te-la, mira-te'ls, mira-te-les.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions