Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

hipovolmia



TERMCAT
Abreviacions