Resultats de la cerca bàsica: 109

Fitxes de l'Optimot
51. delegar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
per fer l'estudi. L'equip pedagògic delega el cap d'estudis perquè el representi a la reunió. Amb el significat de 'donar poder, facultat, per fer alguna cosa', es delega alguna cosa a algú. Per exemple: El director va delegar les seves competències abans de començar el viatge. Han delegat la [...]
52. 'està determinat' o 've determinat'? / 'venir' + participi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
verb venir i el participi de donar: venir donat. Per exemple: El seu significat ve donat per la situació que ocupa a l'oració.  [...]
53. Infinitiu amb valor d'imperatiu / Ordres, instruccions o recomanacions / 'Empènyer' o 'Empenyeu'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una ordre, donar instruccions o fer una recomanació cal fer servir l'imperatiu i no pas l'infinitiu. Per exemple: Premeu el botó (i no Prémer el botó). Així, per adreçar-se a destinataris desconeguts en contextos formals o públics, com ara rètols, avisos, manuals d'instruccions, etc [...]
54. 'Què fort!' o 'Que fort!'? / El mot 'que' com a forma exclamativa / El mot 'què' com a pronom interrogatiu
Font Fitxes de l'Optimot
Que fort! Per donar èmfasi a la quantitat o a la qualitat d'alguna cosa, es pot usar el mot que, sense accent, i no què. Aquest mot exclamatiu equival a 'molt'. Per exemple: Que amables que sou! (i no Què amables que sou!) Que lents que caminen! (i no Què lents que caminen!) Que n'hi ha, de [...]
55. Accent diacrític: sí o si?
Font Fitxes de l'Optimot
, Sí o no?, Sí que ho sap; amb el significat d''afirmació': donar el sí, comptar els sís i els nos. S'escriu si, sis en els casos següents: quan és un pronom reflexiu o recíproc: Parla de si mateix; quan és una conjunció: Digues si vols venir, Si que plou!; quan fa referència a la nota [...]
56. 'a aquestes altures' o 'a aquestes alçades'? / a hores d'ara
Font Fitxes de l'Optimot
molt d'ús en català per indicar 'arribats a tal punt', 'en aquest moment tan avançat'. Per exemple: A veure si a aquestes alçades m'hauràs de donar lliçons de com he d'actuar. Ja soc grandeta! Segons el context, aquestes expressions es poden fer servir com a sinònimes de la locució a hores d'ara. [...]
57. És correcte agendar en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per fer referència a l'acció de planificar activitats i anotar-les en una agenda, cal evitar el verb agendar. Segons el context, es pot fer servir alguna de les expressions següents: anotar a l'agenda, donar hora, reservar, fixar una cita, planificar, programar... Per exemple: Has anotat a [...]
58. 'A ella l'importa això' o 'A ella li importa això'? / El complement indirecte
Font Fitxes de l'Optimot
complement indirecte és de primera persona. Per exemple: Em va escriure una carta. et i us, quan és de segona persona. Per exemple: Us ha regalat una cassola. li o els, quan es refereix a la tercera persona. Per exemple: Li va escriure un conte (Va escriure un conte al seu nebot); Els vaig donar les claus [...]
59. 'Li ajudo' o 'L'ajudo'? / ajudar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb ajudar significa 'donar auxili o un cop de mà' i és transitiu. En aquest cas, el complement directe representa la persona ajudada i generalment apareix sense preposició. Per exemple: Cal ajudar les famílies que ho necessiten (i no ajudar a les famílies). Si no l'ajudes, no acabarà mai [...]
60. Com es diu aplazar en català? / És correcte aplaçar ('ajornar') en català?
Font Fitxes de l'Optimot
volen diferir més el viatge: marxaran avui tant sí com no Han decidit perllongar fins al dia 30 l'atorgament del premi. De la mateixa manera, cal dir ajornament en comptes de aplaçament, i inajornable en comptes de inaplaçable. El verb aplaçar és correcte amb el sentit de 'contractar, donar treball (a [...]
Pàgines  6 / 11 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>