Resultats de la cerca bàsica: 109

Fitxes de l'Optimot
61. Usos del condicional / Condicional de distanciament o amb valor evidencial
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un ús del condicional, força estès sobretot en els mitjans de comunicació, que es fa servir per marcar distància o donar un valor d'hipòtesi en casos en què la informació encara no està prou contrastada o no està confirmada. Per exemple: La forta tempesta d'ahir hauria ocasionat tres [...]
62. Article davant dels dies de la setmana / 'el dimecres' o 'els dimecres'? ('cada dimecres')
Font Fitxes de l'Optimot
especificació, sense comes. Per exemple, si avui és dia 7 d'octubre, podem dir: Vindré el dijous 27 de novembre. La presència de l'article (sense especificar la data) pot donar a l'expressió temporal un valor distributiu, i en aquest cas l'article que acompanya el dia de la setmana pot anar en singular o en [...]
63. 'pagar algú' o 'pagar a algú'? / 'Li pago' o 'El pago'? / pagar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
. Encara no han pagat els treballadors. > Encara no els han pagat. Quan porta un complement directe no animat, funciona de la manera següent: donar alguna cosa a algú. En aquest cas, doncs, el complement de persona és un complement indirecte, i se substitueix pels pronoms li (singular), els (plural). [...]
64. És correcte tarja de crèdit en català? / tarja, targetó o targeta?
Font Fitxes de l'Optimot
El nom tarja no és correcte en català quan es fa servir en lloc de targeta. El cas més habitual d'aquest ús incorrecte és per designar un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per donar-se a conèixer, identificar-se, acreditar alguna cosa, donar permís, etc [...]
65. Relatiu col·loquial amb el nexe 'que': 'L'església que el campanar és romànic' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
exemple: És una tela que se'n fan vestits molt bonics. Busco un local que hi pugui assajar sense molestar els veïns. 2. En algun cas, un possessiu. Per exemple: Ha decidit jubilar-se l'home que el seu fill és metge. 3. Quan cap de les altres opcions no és viable, es pot donar el cas que no hi hagi [...]
66. Usos de 'per' o 'per a' davant de nom / 'Estudia per advocat' i 'Estudia per a advocat' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
expressen un valor concessiu, amb valor no ponderatiu ('malgrat'). Per exemple: Pel lloguer tan barat que pagues, tens un senyor pis. Per al lloguer tan barat que pagues, tens un senyor pis. 4. En expressions com no haver-n'hi per (a) tant i no donar per (a) gaire.Per exemple: Apa, que no n'hi ha per [...]
67. 'Cuino per tu' o 'Cuino per a tu'? / Diferència entre causa i finalitat
Font Fitxes de l'Optimot
).  Per a la vostra seguretat, cordeu-vos el cinturó (la finalitat és per a la vostra seguretat). He comprat un regal per a la Marina (la destinatària és per a la Marina). Així, segons el sentit que es vulgui donar a cada oració, caldrà fer servir una estructura o una altra. Per exemple: Cuino per [...]
68. el canal o la canal?
Font Fitxes de l'Optimot
D'altra banda, canal és femení: Quan fa referència a un conducte fet de terrissa, de zenc, etc., destinat a recollir, a portar, a donar pas, a l'aigua o a qualsevol altre líquid. Per exemple: La canal que recull l'aigua del terrat passa per sota el badiu. També és femení quan fa referència [...]
69. El pronom reflexiu de tercera persona: ell mateix o si mateix? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
dels casos següents: és optatiu amb el complement preposicional en si, i no s'ha de posar en combinació amb determinats verbs o expressions fixades, com ara pensar entre si ('interiorment, sense manifestar-ho'), donar molt de si, tornar en si, estar fora de si, i amb certes locucions [...]
70. Ordre dels elements en la frase / Complements desplaçats i represa pronominal / Els papers ja he dut al despatx o Els papers ja els he dut al despatx?
Font Fitxes de l'Optimot
personal de primera o segona persona que fa de complement directe o indirecte. També hi pot aparèixer quan és de tercera persona. Per exemple: En Joan, he vist, i no l'Anna. A tu, t'ho vol preguntar. A ell, cal donar-li la raó (o bé A ell, cal donar la raó). Cal tenir en compte que gràficament aquestes [...]
Pàgines  7 / 11 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>