Resultats de la cerca bàsica: 109

Fitxes de l'Optimot
101. parèntesis (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest signe doble és format per un parèntesi d'obertura [(] i un de tancament [)]. Els usos principals dels parèntesis són els següents: 1. Dins d'una oració marquen incisos, amb la finalitat de fer-hi aclariments o donar informacions complementàries. Per marcar incisos també s'utilitzen les [...]
102. incisos (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
català i en castellà? hi consta el nombre de treballadors. Finalment, els parèntesis, en canvi, contenen un aclariment, una informació complementària que es considera afegida al text. Per exemple: Aquest establiment no ha deixat mai de donar servei des de la seva fundació (1906). Són incisos i [...]
103. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
principals i dur l'original al llibre de sentències d'aquest Jutjat. Així ho disposo i ho signo. (rúbrica) PUBLICACIÓ La resolució anterior ha estat llegida i publicada pel jutge que la subscriu, en audiència pública, el dia 13 de novembre de 2001. En dono fe. La secretària (rúbrica)  [...]
104. Criteris de redacció del certificat
Font Fitxes de l'Optimot
Definició El certificat és un document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dona fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius [...]
105. Apostrofació davant de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
de que els precedeixen, una pronúncia pot condicionar el criteri d'apostrofació i una grafia pot condicionar un o altre tipus de lectura. Per exemple, davant de sigles que comencen amb i o u seguides de vocal, com ara IESE (Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa), es poden donar dues [...]
106. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
pot donar lloc a oracions excessivament sincopades i aleshores s'omet, o se n'ometen algunes: Tinc dues filles a l'estranger, una a Londres i una a París. 5. Separa, en ocasions, un complement de l'oració que s'ha desplaçat de la seva posició segons l'ordre lògic (subjecte, verb i complements verbals [...]
107. Criteris de redacció del recurs
Font Fitxes de l'Optimot
108. Criteris de redacció de sol·licitud o instància
Font Fitxes de l'Optimot
títols seguits d'enumeracions (Exposició de fets: 1., 2., etc.; Sol·licitud:...). No és necessari identificar amb cap tractament personal el receptor (Sol·licito: Que em sigui concedit.../ La concessió de...). Si se li vol donar un tractament, cal tenir en compte que el tractament habitual del [...]
109. Criteris de redacció de la sentència
Font Fitxes de l'Optimot
o Fonaments legals. S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les normes jurídiques aplicables al cas. Els fonaments de [...]
Pàgines  11 / 11 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11