Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

modulació

f. [LC] Acció de modular; l'efecte. Modulació de freqüència.
f. [FIF] Procés mitjançant el qual és modificada alguna de les característiques d'una ona portadora, a fi de transmetre, des d'un emissor fins a un receptor, la informació continguda en una ona moduladora.
f. [FL] Ús de formes, com l'accent o l'entonació, que només apareixen en una successió gramatical de morfemes.
f. [MU] Procediment per al canvi de tonalitat musical.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions