Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7681/2Darrera versió: 09.11.2016

Títol

Abreviació de dates: punt, guionet o barra inclinada? 

24.11.2016, 24-11-2016 o 24/11/2016? 

Resposta

Dins de text convé evitar l'abreviatura de dates; tanmateix, quan s'expressa sintèticament fora de text (quadres, gràfics, etc.) es pot expressar la data abreujada amb xifres. En aquest cas, el dia, el mes i l'any se separen preferiblement per punts, sense espais en blanc, tot i que també són habituals els guionets o la barra inclinada. Per exemple: 

  • 24.11.2016
  • 24-11-2016
  • 24/11/2016 

És habitual escriure l'any sencer per donar la informació completa, però també es poden ometre les dues primeres xifres: 24.11.16. 

D'altra banda, pel que fa al mes i el dia, quan la xifra és inferior a 10, es recomana usar el zero: 03.04.2016. 

Així mateix, cal saber que, en un context internacional, les normes ISO segueixen el criteri d'especificar primer els períodes de temps més llarg amb el format aaaa-mm-dd (és a dir, any-mes-dia). Per exemple: 2012-09-27. 


 

Classificació

Categoria
Convencions .Altres convencions de la llengua
Abreviacions