Resultats de la cerca frase exacta: 20

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. Abreviatura de per poder
Font Fitxes de l'Optimot
p. p. L'abreviatura de per poder és p. p.  [...]
2. Exemple de recurs contenciós administratiu
Font Fitxes de l'Optimot
A LA SECCIÓ [...] DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE [...] [...], procurador dels tribunals i de [...], la representació del qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec, assistit per la lletrada [...], i INTERPOSO recurs contenciós administratiu contra la resolució [...]
3. Traducció de documentació oficial: lleis, decrets, resolucions, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
Llei orgànica del poder judicial Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015  [...]
4. Abreviatures i sigles més habituals: P
Font Fitxes de l'Optimot
empresa: PIME plaça: pl. població: pobl. per poder: p. p. policia militar: PM polígon: pol. popular: pop. porta: pta. portal: ptal. post meridiem ('després del migdia'): p. m. post scriptum ('després de l'escrit'): p. s., PS postdata: p. d., PD prefectura: pref. preferència: prefer. preguntes més [...]
5. Fraseologia de l'ofici
Font Fitxes de l'Optimot
... Amb l'objecte de..., us sol·licitem... Atès que..., us agrairíem que... Per poder..., us agrairia que...  [...]
6. Exemple de demanda
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT... Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
7. Criteris de redacció de la querella
Font Fitxes de l'Optimot
fonament per a l'estructuració d'aquest document. D'acord amb l'esmentat article, la querella s'ha de presentar sempre per mitjà d'un procurador o una procuradora amb poder bastant i subscrita per un lletrat o una lletrada, i ha de contenir la informació següent: 1r. El jutge o la jutgessa, o el [...]
8. Criteris de redacció de l'albarà
Font Fitxes de l'Optimot
L'albarà és un document que s'utilitza per justificar la sortida de mercaderies del magatzem del venedor o la venedora i per confirmar que s'han lliurat al comprador o la compradora. Habitualment, se n'estenen tres exemplars: un queda en poder de qui fa la venda i els altres dos són lliurats amb [...]
9. Exemple de querella
Font Fitxes de l'Optimot
10. Exemple de recurs
Font Fitxes de l'Optimot
de no presentats. 3. M'és imprescindible conèixer la qualificació de la prova esmentada per poder continuar aquest procés selectiu i presentar-me a la prova següent, que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2001. SOL·LICITO: Que es modifiqui la resolució objecte d'aquest recurs i que em sigui [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>