Resultats de la cerca frase exacta: 479

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
91. 'sinó' o 'si no'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
fa servir sinó que. Per exemple: No vol que li ho facis, sinó que l'ajudis. Si es reforça el primer membre amb adverbis o locucions com únicament, no solament, no (tan) sols, no només, aleshores tots dos membres tenen valor positiu, i el segon és més emfàtic. Per exemple: No solament era una persona [...]
92. amb ocasió de o en ocasió de?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució preposicional en ocasió de s'usa per indicar la circumstància que provoca un fet o una acció, o que hi dona lloc. Cal tenir en compte que no és adequat fer servir la preposició amb en aquesta locució. Per exemple: En ocasió del retorn a les aules, s'han habilitat nous espais per [...]
93. Nova gramàtica / 'enfront' o 'enfront de'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma enfront significa, en sentit físic, 'davant per davant' i es pot fer servir com a adverbi o com a preposició. Per exemple: De sobte se'l va trobar enfront de la porta de casa. Buscava la biblioteca i resulta que la tenia enfront. Cal tenir en compte que, usada com a preposició, va [...]
94. Plural de 'qualsevol' / 'qualsevol' o 'qualssevol'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'indefinit qualsevol, quan funciona com a adjectiu, adopta la forma qualssevol per fer el plural. Així, quan aquest indefinit fa referència a dos o més elements, la forma adequada en plural és qualssevol, i no qualsevols. Per exemple: Que vinguin tres xicots qualssevol. Qualssevol que siguin les [...]
95. 'un problema autèntic' o 'un autèntic problema'? / Posició dels adjectius qualificatius / nom + adjectiu o adjectiu + nom?
Font Fitxes de l'Optimot
també és possible posar l'adjectiu davant del nom. Ara bé, quan és a davant generalment té un sentit explicatiu o valoratiu (i no restrictiu), i també pot emfasitzar algun aspecte inherent o conegut del nom. A més a més, de vegades, l'adjectiu també va davant del nom quan forma part de locucions més o [...]
96. Si o sí en oracions exclamatives i afirmatives / Si que la farem bona! o Sí que la farem bona!?
Font Fitxes de l'Optimot
servir la locució conjuntiva si que, amb la qual s'emfasitza una oració que denota sorpresa, queixa, lamentació o ironia. Per exemple: Ara pla! Si que la farem bona! Si que triga... Vols dir que se'n recorda? En canvi, l'adverbi afirmatiu sí, que duu accent diacrític, s'usa per respondre afirmativament [...]
97. El pronom ho en funció de complement directe / Complement directe determinat o neutre: el o ho? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels pronoms que substitueixen el complement directe és el pronom neutre ho. Aquest pronom es fa servir quan el complement directe és un pronom demostratiu neutre (això,açò o allò) o bé una oració subordinada substantiva. Per exemple: Sempre escriu això i ella ho copia. (ho = això) Els heu dit [...]
98. Oracions condicionals i concessives: temps verbal / Condicional perfet o pretèrit plusquamperfet de subjuntiu? / hauria vingut o hagués vingut?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una realitat que ja no és possible o una condició irrealitzable es fa servir el condicional perfet. Aquest temps verbal apareix en l'oració principal de les oracions condicionals i de les oracions concessives, que són aquelles que indiquen un obstacle o una dificultat que no [...]
99. 'contra-direcció', 'en contra direcció' o 'contra direcció'?
Font Fitxes de l'Optimot
contra direcció L'expressió contra direcció està formada per dues paraules que s'escriuen separades: la primera és la preposició contra i la segona, el nom direcció. Per exemple: Un vehicle va circular contra direcció per l'autopista. Aquesta expressió no s'escriu ni amb les dues paraules junte [...]
100. 'en lloguer', 'de lloguer' o 'per llogar'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar que una propietat està pendent de llogar-se, es fa servir l'expressió a lloguer o de lloguer, al costat de l'expressió per llogar. Per exemple: Aquest matí he vist un pis de lloguer esplèndid. Anirà a estudiar a Barcelona i busca un pis a lloguer que sigui molt cèntric. En aquesta [...]
Pàgines  10 / 48 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>