Resultats de la cerca frase exacta: 479

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
41. 'aprop' o 'a prop'? / 'd'aprop', 'd'a prop' o 'de prop'?
Font Fitxes de l'Optimot
d'aprop o d'a prop). Per exemple: Era tan a prop meu que el sentia respirar. (i no Era tan aprop meu...) Mai no he vist un pingüí de prop. (i no Mai no he vist un pingüí d'aprop.) Si mires la foto de prop veuràs que el puntet és una persona. (i no Si mires la foto d'a prop...)  [...]
42. 'seure', 'asseure' o 'asseure's'? / 'No et seguis' o 'No t'asseguis'?, 'Van seure l'àvia' o 'Van asseure l'àvia'?
Font Fitxes de l'Optimot
D'una banda, el verb seure designa 'estar algú sobre un suport qualsevol de manera que el seu cos descansi sobre l'extremitat inferior del tronc, estar assegut'. Aquest verb és intransitiu, és a dir, no regeix complement directe. Per exemple: No hi havia lloc i va seure a terra. Estava tan marej [...]
43. 'No hi sent res' o 'No sent res'? / 'No sent gens' o 'No hi sent gens'? / 'sentir' o 'sentir-hi'?
Font Fitxes de l'Optimot
no sent res no hi sent gens Totes dues formes són correctes, però tenen un matís de significat. D'una banda, el verb sentir és transitiu (és a dir, va seguit de complement directe) i significa 'percebre amb el sentit de l'oïda un so'. Per exemple: Va sentir crits a la nit i es va esp [...]
44. 'Anar a' (o 'per') + infinitiu / Perífrasis d'imminència / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
pare anava a renyar-lo quan el van interrompre. Convé notar, però, que se'n fa un ús abusiu: quan indica futur immediat en un context de present i no es tracta d'un verb de moviment o direcció, aquesta construcció no és adequada. Per tant, cal substituir-la per formes verbals de futur o de present o [...]
45. 'en que' o 'en què'? / 'Que' o 'què' darrere la preposició 'en'
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció en què es pot trobar en diferents contextos. Un dels casos en què apareix és en oracions interrogatives directes o indirectes en les quals la preposició en precedeix l'interrogatiu què. En aquests casos, l'interrogatiu què es pot substituir per 'quin motiu', 'quin argument', 'quina [...]
46. Concordança en oracions amb subjecte format per coordinació disjuntiva / 'Vindrà el noi o la noia' o 'Vindran el noi o la noia'?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan en una oració el subjecte està format per dos o més sintagmes nominals coordinats amb la conjunció o, en general el verb concorda en plural però també pot anar en singular. Per exemple: Vindran el noi o la noia o Vindrà el noi o la noia. Ara bé, el verb només pot concordar en plural quan [...]
47. 'Van dormir el nen' o 'Van adormir el nen'? / 'No et dormis' o 'No t'adormis'? / 'dormir', 'adormir' o 'adormir-se'?
Font Fitxes de l'Optimot
D'una banda, el verb dormir designa 'estar algú en estat de repòs sense sentir ni veure res durant un cert temps'. Aquest verb és intransitiu, és a dir, no regeix complement directe. Per exemple: La nena dorm plàcidament. Avui només ha dormit tres hores. D'altra banda, hi ha els verbs adormir i  [...]
48. 've't aquí' o 'vet aquí'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions vet aquí (o vet ací) i heus aquí (heus ací) es fan servir per presentar una situació i habitualment van seguides d'un complement que es pot pronominalitzar. Per exemple:  Vet aquí que hi van anar tots els socis (= Vet-ho aquí). Heus aquí els pressupostos (= Heus-los aquí). Ara bé [...]
49. L'article baleàric o article salat
Font Fitxes de l'Optimot
les Illes Balears, malgrat que també perviu en altres llocs, com ara zones de la Costa Brava o a Tàrbena (Marina Baixa). Ara bé, cal tenir en compte que l'article baleàric és propi dels registres menys formals de la llengua oral. Així, a les Illes Balears, en els registres formals, i sobretot en la [...]
50. 'lluç en suc' o 'lluç amb suc'? / 'tonyina en escabetx' o 'tonyina amb escabetx'?
Font Fitxes de l'Optimot
En l'àmbit de la gastronomia, quan es vol indicar quina substància es fa servir per conservar un aliment, s'utilitza la preposició en, i no la preposició amb. Per exemple: M'agrada molt la tonyina en escabetx. Avui menjarem peres en almívar. D'altra banda, hi ha casos en què es vol fer referènci [...]
Pàgines  5 / 48 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>