Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4128/3Darrera versió: 06.04.2018

Títol

És correcte 'a menys que' en català? 

Com es diu 'a menos que' en català? 

Resposta

La locució conjuntiva a menys que significa 'exceptuant el cas que'. Per exemple:

Si l'equipatge arriba tard, la companyia aèria n'és responsable a menys que hagi pres totes les mesures raonables per evitar-ho.

A menys que sigui imprescindible, no es convocarà la junta.

Altres locucions que expressen un significat semblant són fora que, llevat que o tret que.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions