Resultats de la cerca bsica: 2

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Estalvi de la diresi / Diresi: excepcions
Font Fitxes de l'Optimot
Una de les funcions de la diresi s marcar que una i o una u no formen diftong amb la vocal anterior. Ara b, no l'hem d'escriure en els casos segents: 1. En l'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats en vocal + ir. Per exemple: agrair, agraint, agrair (agrairs, agrair [...]
2. Ortografia de 't' i 'd' a final de mot i a final de sllaba
Font Fitxes de l'Optimot