Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1746/6Darrera versió: 09.10.2017

Títol

'contestar': règim verbal 

'contestar una carta' o 'contestar a una carta'? 

Resposta

El verb contestar, quan significa 'dir o escriure quelcom en resposta a una carta, a una pregunta, etc.', tant pot ser transitiu com intransitiu. Per exemple:

Encara no ha contestat la carta que li vaig enviar per Nadal (contestar és transitiu)
Encara no ha contestat a la carta que li vaig enviar per Nadal
(contestar és intransitiu)

Convé notar que quan el verb contestar es fa servir transitivament, el complement directe també pot representar la resposta. Per exemple:

Em va contestar que era mentida (que era mentida és el complement directe i representa la resposta)
 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions