Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7357/2Darrera versió: 21.06.2016

Títol

És correcte 'anou' en català? 

'anou' o 'nou'? 

Resposta

Per designar la 'llavor comestible de la noguera, coberta d'una fina pellofa bruna i dividida en dues meitats irregularment lobulades i migpartides', la forma normativa és nou. Per exemple: El seu berenar preferit era pa amb nous.

La variant anou, malgrat que no està recollida en el diccionari normatiu, té un ús molt estès i es documenta en diversos diccionaris.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions