Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

sine die
[ll.]

loc. adv. [LC] [DR] Sense fixar un dia o un termini, per un temps indeterminat. Demorar sine die un projecte.
loc. adj. [LC] [DR] Un ajornament sine die.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions