Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

bord2 -a

1 1 adj. i m. i f. [LC] Bastard 1
1 2 adj. i m. i f. [LC] Nascut de pares desconeguts. Aquella nena era borda, i se l'havien afillada.
2 adj. [AGA] [LC] Que no produeix fruit, silvestre, no empeltat.
3 1 adj. [GL] Que és de mal treballar perquè és massa dur o perquè s'esmicola fàcilment. Pedra borda. Granit bord.
3 2 m. [GL] Diamant que no pot ésser aprofitat com a gemma i que, per la seva duresa, és utilitzat industrialment com a abrasiu.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions