Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

adelanto

m
1 [acción de ir adelante] avançament, avanç.
2 [progreso] avançament, avenç. El adelanto del proyecto, l'avançament del projecte.
3 [de dinero] avançament, avançada f, bestreta f. Le pedí un adelanto, li vaig demanar un avançament.
4 [de un reloj] avançament.
5 progrés, avenç. Los adelantos técnicos nos permiten reducir costos, els progressos tècnics ens permeten de reduir costos.
6 de adelanto avançats, endavant. Llevamos dos horas de adelanto sobre el horario previsto, anem dues hores avançats amb relació a l'horari previst.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions