Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

còlic -a

adj
1 anat [relatiu al còlon] cólico -ca.

m
2 med cólico. Còlic nefrític, cólico nefrítico.
3 [diarrea] diarrea f.
4 còlic amb restrenyiment cólico cerrado.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions