Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 926

21. Noms de rius: masculins o femenins? / El gènere dels noms dels rius (hidrònims) catalans
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms dels rius catalans més significatius generalment porten l'article masculí (que provindria d'un mot descriptiu geogràfic masculí elidit o sobreentès, com ara riu). Per exemple: l'Ebre, el Francolí, el Llobregat, l'Onyar, el Segre, el Ter...  N'hi ha uns quants, però, que porten l'article [...]
22. 'est - nord-est' o 'est-nord-est'? / Ortografia i pronúncia de compostos amb un punt cardinal / nord-americà, nord-est, sud-africà
Font Fitxes de l'Optimot
s'ha de llegir sutafricà i no sudafricà. Igualment, nord-est es pronuncia nortest, sud-eslau es pronuncia suteslau i sud-oest es pronuncia sutoest. Els mots compostos que comencen amb el nom d'un punt cardinal s'escriuen amb guionet. Per exemple: nord-americà, nord-est, sud-africà, sud-eslau, sud-oest [...]
23. 's-' (essa) en compostos cultes i derivats per prefixació / Duplicació de 's-' a inici de mot?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan d'un mot que comença per s- en fem un compost culte (politico + social = politicosocial) o un derivat (pre + selecció = preselecció), aquesta essa no es dobla encara que representi un so de essa sorda entre vocals. Per exemple: altisonant, anglosaxó, antisèptic, italosuís, morfosintaxi, psico [...]
24. Guionet en compostos en què el primer element duu accent / 'ciència ficció' o 'ciència-ficció'? / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
Els compostos en què l'element de l'esquerra duu accent gràfic s'escriuen amb guionet. Per exemple: camí-raler, mà-llarg, pèl-blanc; ciència-ficció, cotó-en-pèl; més-dient, el més-enllà, al després-dinar, un no-sé-què; dellà-ahir, despús-demà, enllà-ahir; déu-n'hi-do (i déu-n'hi-doret)... En [...]
25. Guionet en noms compostos de persona / Guionet en antropònims compostos / 'Joan-Anton' o 'Joan Anton'?
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora d'escriure el nom o els cognoms d'una persona, no hi ha cap norma gramatical que determini si s'han d'escriure amb guionet o sense. Per exemple:  Joan-Anton o Joan Anton Anna-Clara o Anna Clara Així, l'ús o no del guionet en noms compostos de persona és una tria estrictament personal [...]
26. Traducció de topònims no catalans / Traducció de noms de lloc no catalans
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general es tradueixen tots els noms de poblacions o ciutats quan hi ha tradició de fer-ho en català. Així doncs, Huesca és Osca, London és Londres i Milano és Milà. Però Buenos Aires o Washington, per exemple, no s'han traduït mai. Aquesta norma també s'aplica als noms d'estats, de nac [...]
27. alt-medieval, alt medieval o altmedieval? / baix-medieval, baix medieval o baixmedieval?
Font Fitxes de l'Optimot
Un bon nombre de compostos catalans s'escriuen en un sol mot i sense guionet. Aquest és el cas dels adjectius altmedieval i baixmedieval. El terme adequat per fer referència al període de l'edat mitjana comprès entre els segles VI i XII és altmedieval.  Les formes alt-medieval i alt medieval [...]
28. noms propis no catalans (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis no catalans que no tenen una forma catalana adaptada d'ús general se solen pronunciar d'acord amb la llengua originària del nom propi. Cal evitar, però, les pronúncies massa forçades.  En el cas del nom propi de la cancellera alemanya Angela Merkel, la consonant g, per exemple, es [...]
29. Els accents diacrítics / Plural dels mots amb accent diacrític / Compostos i derivats dels mots amb accent diacrític / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
l'accent diacrític en els compostos i derivats d'aquests mots, per exemple: adeu, adeu-siau, marededeu, pregadeu; rodamon; a contrapel, repel; entresol, subsol, etc. Però sí que es fa servir en mots amb guionet: déu-vos-guard (substantiu), mà-llarg, pèl-ras, pèl-roig, etc. Cal tenir present que diversos [...]
30. Mots compostos i prefixats: amb 'e-' o sense 'e-'? / 'infrastructura' o 'infraestructura'? / 'autostop' o 'autoestop'? / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
compostos procedents del grec, del llatí o d'altres llengües que contenen un terme que no existeix en català, o que existeix però té un significat que no es correspon amb el del segon terme del compost, no es troba aquesta e. Per exemple, s'escriu microscopi sense e, perquè la segona paraula, scopi, no és [...]
Pàgines  3 / 93 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>